Easy
Ta det vackert. Det är inte hundra procent 

säkert att det är dig jag skriver om(...)