Fotbollens Dag (VIK P95) med mobilkamera

Och så vann de igen - VIK P95. Och det var deras sista Fotbollens Dag
ever. Hurra!

Beppe, våtservetterna och bollen

The Bagi family släpades runt på alla planer.

Uppladdning inför match

Litet syssling-kärlek på solsidan.

________________________________________________________