en penetrerad själ



Trötta själar är inte att leka med.
Jag plåstrar. 
Litet kärlek, varm mat och snäll 
musik. Och spikmatta. 
Alltid spikmatta.



#1 - - Carmen:

vad har du köpt din spikmatta Vackra?