Vick2ria

Mitt grottande i vardagens mysterium

Att göra upp och få en röst

familj Permalink1

Jag läser Åsa Beckmans artikel om författarbarnen som tar sig ton i DN idag.
Bland annat nämner hon Gunnar Falks förhållande till mamman, illustratören
och författaren Kerstin Thorvall. Om hur livet tillsammans med mamman i det
närmaste var ett liv av hot och kränkningar. Vi Biografi skriver mer om den
relationen och jag ska ge mig ut för köpa den så snart som möjligt.

Jag tycker mig känna igen de tecknade föräldrarna i artikeln, jag kan typen,
och får litet ont i magen. Föräldrar, generellt, tar sig allför stora friheter
när det kommer till barnen och den egna visonen tycks sakna såväl ögon
som öron.
Kanske borde vi sätta in pengar på ett öronmärkt konto för framtida
terapeutiska utgifter samtidigt som vi pyntar in för ett eventuellt körkort.
Det ena mer nödvändigt än det andra.

#1 - - Camilla:

Många gånger tror jag det handlar om människor som slutar vara sig själva och blir föräldrar (i olika bra format och utsträckning). Det verkar svårt att samköra och kanske ibland skilja på vad som är den egna visionen och barnets drömmar.

Till top