Ranelid och kulören


Någon har fastslagit Ranelids bränna
som Pantone 144 Coated.

____________________________Common - The Dreamer The Beliver
Glöm inte bort att lyssna på Commons senaste platta.


Klart slut.
_________________________________Vad är en riktig människa


Det är fredag och Bolibompa har redan varit igång
i 40 minuter därhemma.
Men jag är inte där jag alltid är,
för jag är här,
på jobbet.
Här har jag varit hela dagen och försökt
utröna vad som är en riktig man
och en riktig kvinna medan de sedvanliga
arbetsuppgifterna haltat sig framåt.
Vad har vi för förväntningar på varandra
egentligen och varför?
Eller ska vi kanske skjuta det åt sidan till förmån
för vem är jag och vilka  r i m l i g a  förväntningar
kan jag ha på mig själv?

Happy fredag!