Dagens dikt


Vi kom från intet
vi går till intet
Däremellan är vårt liv
En strimma ljus
En diktRagnar Thoursie